guvise

Guillem Vilamala S.

[ezcol_1third]

El no-res, l’inici del pensament creatiu, per a mi, font d’inspiració de la nostre professió. Sols cal moure’t per l’espai per a narra la teva pròpia història.

Com a persona em considero una energia inquieta, apassionada de l’emoció i de la creació innovadora. Em desagrada catalogar-me en una professió específica, ja que el món del disseny i l’art conceptual t’obliga a moure’t per molts terrenys. Tot i així, la meva orientació i perfil professional, és el de fotógraf, dissenyador gràfic i audio-visual.

[/ezcol_1third]

[ezcol_1third]

La nada, el inicio del pensamiento creativo, para mí, fuente de inspiración de nuestra profesión. Basta moverse por el espacio para narra tu propia historia.

Como persona me considero una energía inquieta, apasionado de la emoción y de la creación innovadora. Me desagrada catalogarme con una profesión específica, ya que el mundo del diseño y el arte conceptual te obliga a moverte por muchos terrenos. Aún así, mi orientación y perfil profesional, es el de fotógrafo, diseñador gráfico y audiovisual.

[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]

Nothing, the beginning of creative thinking, for me, a source of inspiration for our profession. Just move around the space tells your own story.

As a person I consider myself a restless energy, passionate emotion and innovative creation. I dislike label me with a specific profession, as the world of design and conceptual art forces you to move around many areas. Still, my guidance and professional profile is the photographer, graphic and audiovisual designer.

[/ezcol_1third_end]

 

Parra