Smartions

 

Creació Cartells
Branding

 

[ezcol_1third]Any: 2018
Briefing:: Creació d’una imatge corporativa per una escola taller.
Concepte::Diverteix-te usant les tècniques STEAM.
Qualitat: Engrescadora i fresca, amb l’objectiu de fer reaccionar els dos sexes.
Valors:Dinàmic, lluminós, sense limitacions.[/ezcol_1third]

[ezcol_1third]Año: 2018
Briefing: Creación de una imagen corporativa para una escuela taller.
Concepto: Divertirse usando las técnicas STEAM.
Qualidad: Atractivo y fresco, con el objetivo de estimular los dos sexos.
Valores: Dinámico, luminoso, sin limitaciones. [/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]Year: 2018
Briefing: Creation of a corporate image for a higher school.
Concept: Have fun using STEAM techniques.
Quality: Attractive and fresh, with the aim of stimulating both sexes.
Values: Dynamic, bright, without limitations.[/ezcol_1third_end]
 

tecmop campus

OPI IMATGE

 

Related Works