NEWS

Objectiu: Entradeta de noticies creada seguint la linia de disseny de Star Citizen. El seu ús s'utilitza actualment per a retransmetre noticies de la nostra comunitat en el mon de SC. 

Programes: Per l'elaboració d'aquest videos s'han usat A.Effects, Photoshop i Premiere. Música: Per a crear la música s'ha usat FLStudio.

 

Objetivo: Entradilla de noticias creada siguiendo la línea de diseño de Star Citizen. Su uso, recae en la retransmisión noticiaria de nuestra comunidad en el mundo de SC.

Programas: Para la elaboración de este videos se han usado A.Effects, Photoshop y Premiere. Música: Se ha usado FLStudio.

 

Objective: News entry created following the design line of Star Citizen. Its use falls on the news broadcast of our community in the world of SC.

Programs: For the elaboration of this videos, A.Effects, Photoshop and Premiere have been used. Music: FLStudio has been used to create the music.

 

Related Works