Verdi Web

Il·lustració vectoritzada Ilustración vectorizada Vectorized illustration Any: 2013 Briefing: Redissenyar i organitzar de nou la pàgina web de Verdi Cinemes. Concepte: Practicitat Qualitat: Bona i ràpida gestió. Valors: Clara, pràctica, estètica de cinema d’autor i intuitiva. Año:  2013 Briefing: Rediseñar y organizar de nuevo la página web de Verdi Cines. Concepto: Practicidad. Qualidad: Buena y rápida gestión. Valores: Clara, práctica, estética de cine de autor e intuitiva. Year: 2013 Briefing: Redesign and organize new website Verdi Cinemas. Concept: Practicality. Quality: Good and prompt management. Values: Clear, practical aesthetics of cinema and intuition.