Stand Deià

Any: 2004 Briefing: Creació d’un stand (escola deià) per el saló d’ensenyament de Barcelona. Concepte: corba Qualitat: minimalisme compacte. Valors: pau i harmonia. Sistema: repetició de corbes d’una sola làmina. Año:  2004 Briefing: creación de un stand (escuela deià) para el salón del enseñamiento de Barcelona. Concepto: curva Qualidad: minimalismo compacto. Valores: pau i harmonia. Sistema: repetición de curvas de una sola lámina. Year: 2004 Briefing: setting up a booth (deià school) for theaching congress in Barcelona. Concept: Curve Quality: compact minimalism. Values: peace and harmony. System: repetition of curves from a single sheet.     Stand Corba Deià. Saló de l'ensenyament de Barcelona L'estand corba de Deià, guanyador del concurs 2004 per al saló de l'ensenyament de Barcelona, va ser una petita mostra visual de la força que transmet la corba.  //  El Stand "corba" de Deià, ganador del concurso 2004 para el salón de la enseñanza de Barcelona, fué una pequeña muestra visual de la fuerza que transmite la curva.  //  The Stand "corba" Deia, winner of 2004 for the theaching congress in Barcelona, was a small visual displays of force that transmits the curve. 6796 0 6796 0 6796 0 La seva funció principal va ser la […]

Tam Tam Kitchen

Any: 2008 Briefing: Disseny d’un moble de cuina innovador. Concepte: Mínima expressó Qualitat: Compacta i versàtil Valors: Minimalista, divertida, auxiliar i diferent. Sistema: Usa una sèrie de mòduls i/o anexes (armaris, aigüera, superfície de treball…) que giren adosats al centre de treball(l’eix). Aquests ofereixen la funció d’adaptar-se a qualsevol necessitat culinària. Any:  2008 Briefing: Diseño de un mueble de cocina innovador. Concepte: expresado mínimo Qualitat: Comapcta y versátil Valores: Minimalista, divertida, auxiliar y diferente. Sistema:Se basa en una serie de módulos o anexos ( fregadero, armario, mesa, papelera) que giran entorno a un de centro de trabajo. Esta funcionalidad ayuda a adaptarse a necesidades culinarias.  Year: 2008 Briefing: Designing a kitchen cabinet innovator. Concept: Low express Quality: Comapcta and versatile Values: Minimalist, fun, and different auxiliary. Sistem:It is based on a number of modules or attachments (sink, wardrobe, table, trash) that revolve around a work center. This functionality helps accommodate culinary needs.