Stand Deià

    Stand Corba Deià. Saló de l'ensenyament de Barcelona L'estand corba de Deià, guanyador del concurs 2004 per al saló de l'ensenyament de Barcelona, va ser una petita mostra visual de la força que transmet la corba.El Stand "corba" de Deià, ganador del concurso 2004 para el salón de la enseñanza de Barcelona, fué una pequeña muestra visual de la fuerza que transmite la curva.The Stand "corba" Deia, winner of 2004 for the theaching congress in Barcelona, was a small visual displays of force that transmits the curve. 4500 0 4500 0 4500 0 La seva funció principal va ser la de cridar l'atenció mitjançant la harmonia de les formes i els seus colors amorosos. Una important tasca és la competencia que pateixen aquestes estructures efímeres dins dels recintes com aquest, per tant, és de gran importància una observació crítica, de la sensació que transmet el producte tant sensitivament com de manera coorporativa. La realització de les formes que consequtivament es repeteixen dins l'espai, van ser generades per sencills doblegs de làmines plàstiques.Sú función principal fué la de llamar la atención mediante la armonía de las formas y sus colores amorosos. Una importante tarea dentro de la grán competencia […]

Tam Tam Kitchen

[ezcol_1third] Any: 2008 Briefing: Disseny d’un moble de cuina innovador. Concepte: Mínima expressó Qualitat: Compacta i versàtil Valors: Minimalista, divertida, auxiliar i diferent. Sistema: Usa una sèrie de mòduls i/o anexes (armaris, aigüera, superfície de treball...) que giren adosats al centre de treball(l'eix). Aquests ofereixen la funció d’adaptar-se a qualsevol necessitat culinària. [/ezcol_1third] [ezcol_1third]Any:  2008 Briefing: Diseño de un mueble de cocina innovador. Concepte: expresado mínimo Qualitat: Comapcta y versátil Valores: Minimalista, divertida, auxiliar y diferente. Sistema:Se basa en una serie de módulos o anexos ( fregadero, armario, mesa, papelera) que giran entorno a un de centro de trabajo. Esta funcionalidad ayuda a adaptarse a necesidades culinarias. [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Year: 2008 Briefing: Designing a kitchen cabinet innovator. Concept: Low express Quality: Comapcta and versatile Values: Minimalist, fun, and different auxiliary. Sistem:It is based on a number of modules or attachments (sink, wardrobe, table, trash) that revolve around a work center. This functionality helps accommodate culinary needs. [/ezcol_1third_end] tam tam .qxd